Integritetspolicy Cookies - Battefy - Din leverantör av säkerhetskameror säkerhetssystem övervakningsprodukter

Integritetspolicy Cookies

Integritetspolicy och Cookies

Battefy strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter såsom GDPR, integritet och sekretess.

Cookies

En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

Användningsområde
Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Battefys räkning exempelvis tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Uppgifterna kan också komma att användas för att Battefy ska kunna administrera exempelvis genomföra marknadsföring och utskick av erbjudanden. Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Battefy eller du begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Informationssäkerhet
Battefy vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnat till oss, t.ex. ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig.

Skulle du ha frågor eller annat hur vi behandlar din data kontakta oss på info@battefy.se eller

Northern Trading House AB
Viktor Rydbergsgatan 31
412 57 Göteborg